Αυτοψία του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς/Ιθάκης στο έργο προστασίας του χωριού Νύφι

06/02/2024, 11:42