Επίθεση με πέτρες στη Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

21/11/2023, 16:32