ΙΒ΄ Πανιόνιο Συνέδριο | Δ. Σέρρας: “Στο νησί του Ναυαγίου το πνεύμα, οι Επιστήμες, οι Τέχνες και τα Γράμματα παραμένουν ανθηρά…”

07/11/2023, 20:21