Η αγορά ακινήτων κινείται πολύ ικανοποιητικά το τελευταίο τρίμηνο του 2023 – Εγρήγορση για τις νέες προκλήσεις

21/10/2023, 18:38