Ολοκληρώθηκαν οι επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο Παντοκράτορα

19/10/2023, 06:55