Σπύρος Αρκαδινός, υπ. Περιφ. Σύμβουλος: «Πιστεύω στον Γιάννη Τρεπεκλή και στις ικανότητές του»

02/10/2023, 20:20