Πλασματικές εκπτώσεις | Νέα πρόστιμα ύψους 940.000 ευρώ σε 5 εταιρείες από το υπουργείο Ανάπτυξης

04/09/2023, 10:45