Οταν η κεραμική συναντά την τέχνη, στο εργαστήριο της HANNE MI στο Βασιλικό Ζακύνθου.

30/08/2023, 19:18