Αρχιµανδρίτης Σεραφείµ Κονίδης για καµπαναριό Φανερωµένης: «Κρούω τον κώδωνα του κινδύνου και απευθύνω έκκληση σε όλες τις αρχές του νησιού µας»

26/07/2023, 06:55