Οι υψηλές θερμοκρασίες και τα επίπεδα υγρασίας «κλέβουν την ανάσα μας»

15/07/2023, 17:30