Οι μαθητές μαθαίνουν για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων | Στο 1ο και στο 4ο Δημοτικό η Αντιπεριφερειάρχης Κ. Μοθωναίου (φωτο)

09/06/2023, 06:55