Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση καλεί το Τοπικό Συμβούλιο Μπόχαλης – Το θέμα συζήτησης

29/05/2023, 19:54