Η Ρόδη Κράτσα στην Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για το μέλλον της πολιτικής Συνοχής στην Ε.Ε.

27/03/2023, 10:51