Λ. Χριστόπουλος: «Η Ζάκυνθος είναι πολύ μπροστά και προσπαθεί να εφαρμόσει την ψηφιακή εποχή»

26/03/2023, 16:11