5ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου | Οι μικροί μαθητές αναπαρέστησαν διάσημους πίνακες της Επανάστασης

25/03/2023, 10:06