Η συγκινητική φωτογραφία του Γιάννης Φιλιπποπολίτη | Ο αείμνηστος Μίμης Παπαϊωάννου με τον Κώστα Νεστορίδη

17/03/2023, 14:10