Προειδοποίηση του Eurocontrol – Πρόβλεψη για καθυστερήσεις πτήσεων το καλοκαίρι

17/01/2023, 20:20