Ζάκυνθος | Προβλήματα στην αποκομιδή – N. Σπίνος: «Από Μάρτιο θα έχουμε 130 άτομα με 8μηνες συμβάσεις»

04/01/2023, 06:55