Παρατείνεται κατά δύο μήνες η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας

19/12/2022, 10:27