Προϋπολογισμός 2023: «Πέρασε» με 156 ψήφους – 143 «όχι», 1 αποχή

17/12/2022, 21:27