Συνάντηση Πρωθυπουργού – Περιφερειαρχών | Συζήτηση και για την υποστελέχωση – Ρ. Κράτσα: “Παρουσίασα την δυσμενή κατάσταση στην ΠΙΝ”

14/12/2022, 12:08