Ζάκυνθος | Κλειστός από την 1η Δεκεμβρίου ο 1ος Παιδικός Σταθμός – Πρόβλημα στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση

06/12/2022, 06:55