Πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»: Επιδότηση έως 10.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού

05/12/2022, 06:55