ΥΠΕΣ: 28 εκ. στους δήμους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων

03/12/2022, 13:11