Ζάκυνθος | Νέα κρίση στην αποκομιδή – Μετά τη λήξη των συμβάσεων έμειναν μόνο 14 εργαζόμενοι

01/12/2022, 06:55