Ζάκυνθος | Τ.Σ. πόλης: «Το ζήτημα της μόνιμης πεζοδρόμησης της Αλ. Ρώμα παραμένει ως τώρα άλυτο»

25/11/2022, 06:55