Τεράστιο το λειτουργικό κόστος για τα ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας – Το σχέδιο της κυβέρνησης – Σχολιάζει ο Γ. Μάργαρης

21/11/2022, 06:55