Τουρισμός | Η κρίση στρέφει τους επενδυτές σε ξενοδοχεία, που χρειάζονται ανακαίνιση και όχι σε νέες κατασκευές

19/11/2022, 08:25