Ζάκυνθος | Ομόφωνο ψήφισμα στήριξης των εργαζομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο

24/10/2022, 06:55