“Καθαρά Νερά” και Φοιτητές συγκεντρώνουν ρούχα για ανακύκλωση

19/10/2022, 06:55