Παρατεταμένος καύσωνας και έλλειψη εργατικών χεριών οδηγούν το μάζεμα της ελιάς σε αδιέξοδο

18/10/2022, 06:55