ΕΚΖ: «Να δοθεί επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις σε όλους τους εποχιακά εργαζόμενους»

17/10/2022, 06:55