Στη Ζάκυνθο το 5ο Παγκόσμιο συνέδριο στη «Γενετική, Γηριατρική και στην έρευνα των Νευροεκφυλιστικών νόσων», «Genedis 2022».

15/10/2022, 17:45