Μουσείο Σολωμού | Ολοκληρώθηκε το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο: «Η διδασκαλία του σολωμικού έργου στη σχολική τάξη»

12/10/2022, 06:55