Κ. Καποδίστριας: «Να λαμβάνονται υπόψη οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και οι θαλάσσιες αποστάσεις σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ»

23/09/2022, 06:55