Ζάκυνθος | Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων καταγγέλλει Δήμο και Λιμενικό Ταμείο για παρεμβάσεις χωρίς έγκριση

22/09/2022, 06:55