Μουσείο Σολωμού | Εγκρίθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού η επιχορήγηση σεμιναρίου για το σολωμικό έργο

08/08/2022, 08:40