Δικαιώθηκαν από την Ε.Ε.Α. οι 11 ποδοσφαιριστές που ζητούσαν κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής στον ΑΠΣ Ζάκυνθος

03/08/2022, 16:48