Ζάκυνθος | Δωρεά σπάνιας συλλογής υπολειμμάτων από μετεωρίτες στη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη

22/07/2022, 17:09