Επιχορηγήσεις σε 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις 20 εκατ. € στην Λευκάδα

16/07/2022, 07:15