Λευκάδα | Σε εκπόνηση μελέτης προχωράει η Περιφερειακή Ενότητα για τη γέφυρα του “Πόντε”

15/07/2022, 14:11