Ν. Αρετάκης: «Την πολιτική ευθύνη για την επελθούσα, έστω και περιορισμένης διάρκειας, μη αποκομιδή την έχει ο Δήμαρχος»

12/07/2022, 06:55