Ζάκυνθος | «Κόκκινος Βράχος»: Τοποθέτηση βραχοπαγίδων και ειδικών φραχτών -Κ. Μοθωναίου: «Στόχος να ξεκινήσει άμεσα το έργο»

08/07/2022, 06:55