Πρόγραμμα ψηφιοποίησης της Περιφέρειας ύψους 1,6 ευρώ– Μνημόνιο συνεργασίας με το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

04/07/2022, 06:00