Πρόσθετη επιχορήγηση 347.847 ευρώ στον Δήμο Ζακύνθου για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους

04/07/2022, 06:00