Ζάκυνθος | Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Κ. Τσιώπος τονίζει: «Στην Μπόχαλη πρέπει να γίνει αποψίλωση περιμετρικά»

04/07/2022, 06:55