Σημαντικά οφέλη για τους Αθλητές του Απολλοφάνους – Δ. Παναγιωτόπουλος: Πολλά παιδιά κέρδισαν μόρια άνευ εξετάσεων για τη Γ’ Λυκείου»(βίντεο)

30/06/2022, 13:26