Εγκρίθηκε το μεγαλύτερο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ύψους €4,16 δις

27/06/2022, 06:55