Αγγλίδα ταξίδεψε στην Ελλάδα για να παντρευτεί και το τελωνείο της Κω της επέβαλε φόρο για το νυφικό!

23/06/2022, 13:31