Αλ. Αλεξάκης: «Η Περιφέρεια I.N. έχει εκπονήσει μελέτη για την προσαρμογή των επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσεων»

23/06/2022, 06:55